Henrik Ängermark

Skeppare

29 år, från Göteborg, sommarhus på Tjörn och har varit med i RIB branschen sen 2009, är i grund o botten seglare men sen en lång tid tillbaka även bemästrat motordrivna båtar. Henrik är alltid en glad prick att ha med i båten.